“Derin ve yoğun bir dikkati öğrenmek ve hayata geçirmek için insana, tabiata, kâinata hayret nazarıyla bakmayı başarabilmek gerek. Gönül gözümüzü dört açarak. İnsan ancak yoğunlaşabilmekle kendi ruhuna değebilir. Kendi ruhuna değmekle başka ruhlara da dokunabilir. Ancak yoğunlaşmakla kendi dışımıza çıkar ve varlığa nüfuz ederiz.”

“Zaman bizim içimizdedir.”

“Reklamcılıktan dizi film veya haber endüstrisine kadar bize bir şey satmak isteyen herkes, duyguları kitleleri manipüle etmek için hoyratça kullanıyor. Gerçek olmayan duygular bize duyguymuş gibi sunulduğu için sahici duyguları hissetmekte zorlanıyoruz.”

“Yaralar kapanmadığında geçmiş bugünü işgal eder..”

“Salman Sayyid’in ifadesiyle, “Batı’nın yaptığı en büyük hile, neyin iyi neyin kötü olduğunu ancak kendilerinin bildiği konusunda dünyayı ikna etmeleridir.”

“…Şükür ki insandan insana fark var…”

“İnsan insana iyi gelir. Sohbet ve yarenlikle derindeki yaralarımız iyileşmeye tutar. Dünyanın bir tinsel devrime ihtiyacı var.”

“Özgür bir toplum için konuşabilmek şarttır, konuşamadığımızda giderek yalnızlaşırız, içe kapanır ve komplo teorilerine itibar eder hale geliriz…”

“Aza sahip olan değil çoğa tamah edendir gerçek yoksul..”

“İnsan olmayı öğreniriz. Yolların çatallandığı yerlerde ahlakın ve vicdanın izlerini takip ederek insan oluruz. Hepimiz kendi hayatlarımızın çırağıyız, kendi acımıza ve başkalarının acılarına dokunarak ilerler, olgunlaşır ve hayatın künhüne varırız.”

“…Anlıyordum ki internette sözün bir hükmü yoktur,söz yüzden yüze gitmiyorsa yönünü şaşırıyor…”

“”Mahremiyet bize hayatlarımızın kontrolünün elimizde olduğu duygusunu verir.”

“Hükümetler Afrika’da önce beslenme ve barınma sorununu çözmeli özgürlükleri sağlamak sonra gelir” diyen bir batılı diplomata Afrikalı bir kadının verdiği cevap çok manidardır. “Konuşma özgürlüğüm olmazsa ekmeğimi kimin çaldığını hakkında nasıl konuşacağım?”

“Kötülük hiç yokmuş gibi yapıyoruz; yanı başımızda insanlar açlıktan ölmüyor gibi, çocuk bedenleri sahile vurmuyor gibi, bir ruhumuz var gibi yapıyoruz.”

“…Farklılık, tehdit değil tekliftir.Birbirimizin bakış açısı,hikayeleri ve sesleriyle zenginleşme teklifi…”

Yazıyı Paylaş